2020 Yılına ait Doğrudan Yabancı Yatırımlar – Investimet e Huaja Direkte Për Vitin 2020

2020 Yılına ait Doğrudan Yabancı Yatırımlar – Investimet e Huaja Direkte Për Vitin 2020

Odamızın,  “2020 Yılına ait Doğrudan Yabancı Yatırımlar”  adındaki  yeni çalışmamızda, Kosova’nın 2020 yılına ilişkin doğrudan yabancı yatırımları yapısına, sektörlere ve ülkelere göre değerlendirdik.

Në punimin të ri Odës tonë me emër “Investimet e Huaja Direkte Për Vitin 2020″, ne kemi vlersuar investimet e huaja direkte në Kosovë sipas strukturës të investimeve, sektorëve dhe shtetëve për vitin 2020.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>