2020 YILLIK FİNANS GÖSTERGELER – TREGUESİT FİNANCİARË VJETORE PËR 2020

2020 YILLIK FİNANS GÖSTERGELER – TREGUESİT FİNANCİARË VJETORE PËR 2020

Odamızın,  “2020 Yıllık Finansal Göstergeler”  adındaki  yeni çalışmamızda, Kosova’nın 2020 yılında mevduat, kredi, tahvil verileri ile finans kuruluşlarının mülkiyet yapısını değerlendirdik.

Në punimin të ri Odës tonë me emër “Treguesit Financiarë Vjetore për 2020”, ne kemi vlerësuar të dhënat e depozitave, kredive, obligacioneve qeveritar  së bashku me strukturën e pronësis të ndërmarrjeve financiare për vitin 2020 në Kosovë.


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>