2020 – YILLIK TİCARET İSTATİSTİKLERİ – STATISTIKAT E TREGTISË VJETORE PËR 2020

2020 – YILLIK TİCARET İSTATİSTİKLERİ – STATISTIKAT E TREGTISË VJETORE PËR 2020

Odamızın,  “2020 – YILLIK TİCARET İSTATİSTİKLERİ”  adındaki  yeni çalışmamızda, Kosova Cumhuriyeti’nin 2020 yılına ait ticaret verilerini yıllara, aylara ve  ticaret partnerlerine göre değerlendirdik.

Në punimin e  ri të Odës sonë të titulluar “STATISTIKAT E TREGTISË VJETORE PËR 2020″, ne kemi vlerësuar të dhënat e tregtisë së Republikës së Kosovës për vitin 2020 sipas viteve, përqindjeve dhe partnerëve tregtarë.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>