İhracat – İthalat İstatistikleri (MAYIS 2020) / Statistikat e Eksportit dhe Importit (MAJ 2020)

İhracat - İthalat İstatistikleri (MAYIS 2020) / Statistikat e Eksportit dhe Importit (MAJ 2020) Odamızın,  "İhracat - İthalat İstatistikleri-MAYIS 2020"  adındaki  yeni çalışmamızda, Kosova Cumhuriyeti'nin Mayıs ayına ilişkin ticaret verilerini yıllara, yüzdelik oranlarına ve ticaret partnerlerine göre değerlendirdik. Në punimin të ri Odës tonë me emër "Statistikat e Eksportit dhe Importit-MAJ 2020" , ne kemi vlerësuar të dhënat e tregtisë së Republikës së Kosovës…

Kosova’da Yabancı Yatırımlar / Investimet e Huaja në Kosovë

Kosova'da Yabancı Yatırımlar / Investimet e Huaja në Kosovë Odamızın "Kosova'da Yabancı Yatırımlar"  adındaki yeni çalışmamızda, Kosova'da yıllara göre yapılan doğrudan yabancı yatırımları,en çok yatırım yapılan sektörleri, toplam yatırımları, ve en büyük yatırım partnerleri ile tercih ettikleri sektörleri değerlendirdik. Në punimin të ri Odës tonë me emër " Investimet e Huaja në Kosovë" ne vlerësuam investimet e huaja direkte sipas viteve, sektorët më të investuar, gjithsej investimet…

Kosova’da Maaş Seviyesi – Niveli i Pagave në Kosovë

Kosova'da Maaş Seviyesi - Niveli i Pagave në Kosovë Odamızın "Kosova'da Maaş Seviyesi"  adındaki yeni çalışmasını sizlerle paylaşmak isteriz. Bu çalışmamızda kamu sektörü, özel sektör ve kamu işletmelerindeki ortalama maaş seviyesini yıllara göre  ve sektörlere göre değerlendirdik.  Në punimin të ri Odës tonë  me titullin "Niveli i pagave në Kosovë" ne kemi vlerësuar pagat në sektorin publik, në sektorin privat dhe në ndërmarrjet publike sipas viteve dhe…

Kosova’da COVID-19 Sürecine Genel Bir Bakış – Një përmbledhje për procesin e COVID-19 në Kosovë

Kosova'da COVID-19 Sürecine Genel Bir Bakış - Një përmbledhje për procesin e COVID-19 në Kosovë "Kosova'da COVID-19 Sürecine Genel Bir Bakış"  adındaki yeni çalışmamızda Mart-Mayıs 2020 dönemini Kosova'nın ekonomik verileriyle birlikte değerlendirdik. Në punimin të ri Odës tonë  me titullin "Një përmbledhje për procesin e COVID-19 në Kosovë" ne kemi vlerësuar periudhën mars-maj 2020 së bashku me të dhënat ekonomike të Kosovës.

İhracat – İthalat İstatistikleri (NİSAN 2020) / Statistikat e Eksportit dhe Importit (PRILL 2020)

İhracat - İthalat İstatistikleri (NİSAN 2020) / Statistikat e Eksportit dhe Importit (PRILL 2020) Odamızın, Nisan ayına ait "İhracat - İthalat İstatistikleri"  adındaki  yeni çalışmamızda, Kosova Cumhuriyeti'nin Nisan ayına ilişkin ticaret verilerini yıllara, yüzdelik oranlarına ve ticaret partnerlerine göre değerlendirdik. Në punimin të ri Odës tonë me emër "Statistikat e Eksportit dhe Importit" për muajin prill, ne kemi vlerësuar të dhënat e tregtisë së Republikës…

İşletme İstatistikleri – 2020 Ç1 / Statistikat Ndërmarrjeve në TM1 2020

İşletme İstatistikleri - 2020 Ç1 / Statistikat Ndërmarrjeve në TM1 2020 "İşletme İstatistikleri" adındaki  yeni çalışmamızda, 2020 yılının birinci çeyreğine ilişkin işletme verilerini  değerlendirdik. Në punimin të ri Odës tonë me emër "Statistikat Ndërmarrjeve", ne kemi vlerësuar të dhënat e ndërmarrjeve për periudhën të parë të vitit 2020.