İhracat – İthalat İstatistikleri (NİSAN 2020) / Statistikat e Eksportit dhe Importit (PRILL 2020)

İhracat - İthalat İstatistikleri (NİSAN 2020) / Statistikat e Eksportit dhe Importit (PRILL 2020) Odamızın, Nisan ayına ait "İhracat - İthalat İstatistikleri"  adındaki  yeni çalışmamızda, Kosova Cumhuriyeti'nin Nisan ayına ilişkin ticaret verilerini yıllara, yüzdelik oranlarına ve ticaret partnerlerine göre değerlendirdik. Në punimin të ri Odës tonë me emër "Statistikat e Eksportit dhe Importit" për muajin prill, ne kemi vlerësuar të dhënat e tregtisë së Republikës…

İşletme İstatistikleri – 2020 Ç1 / Statistikat Ndërmarrjeve në TM1 2020

İşletme İstatistikleri - 2020 Ç1 / Statistikat Ndërmarrjeve në TM1 2020 "İşletme İstatistikleri" adındaki  yeni çalışmamızda, 2020 yılının birinci çeyreğine ilişkin işletme verilerini  değerlendirdik. Në punimin të ri Odës tonë me emër "Statistikat Ndërmarrjeve", ne kemi vlerësuar të dhënat e ndërmarrjeve për periudhën të parë të vitit 2020. 

Kosova’da Neler Yaşandı ? (Ocak- Nisan 2020) / Çka Ka Ndodhur në Kosovë ? (Janar- Prill 2020)

Kosova'da Neler Yaşandı ? (Ocak- Nisan 2020) / Çka Ka Ndodhur në Kosovë ? (Janar- Prill 2020) Odamızın "Kosova'da Neler Yaşandı ? (Ocak- Nisan 2020)"  adındaki yeni çalışmasında Ocak - Nisan 2020 döneminde Kosova gündeminde meydana gelmiş önemli konuları harmanladık. Në punimin të ri Odës tonë  me titullin" "Çka ka ndodhur në Kosovë?  (Janar- Prill 2020)" ne vlerësuam çështje të rëndësishme që ndodhën në agjendën e Kosovës…

İhracat – İthalat İstatistikleri (MART 2020) / Statistikat e Eksportit dhe Importit (MARS 2020)

Odamızın, Mart ayına ait "İhracat - İthalat İstatistikleri"  adındaki  yeni çalışmasında, Kosova Cumhuriyeti'nin Mart ayına ilişkin ticaret verilerini yıllara, yüzdelik oranlarına ve ticaret partnerlerine göre değerlendirdik. Në punimin të ri Odës tonë me emër "Statistikat e Eksportit dhe Importit" për muajin mars ne kemi vlerësuar të dhënat e tregtisë së Republikës së Kosovës për muajin mars sipas viteve, përqindjeve dhe partnerëve tregtarë.

İhracat – İthalat İstatistikleri (Ocak – Şubat 2020) / Statistikat e Eksportit dhe Importit (Janar – Shkurt 2020)

"İhracat - İthalat İstatistikleri"  adındaki iki yeni çalışmalarımızda, Kosova Cumhuriyeti'nin Ocak ve Şubat aylarına ilişkin ticaret verilerini yıllara, yüzdelik oranlarına ve ticaret partnerlerine göre değerlendirdik.Në punimin "Statistikat e Eksportit dhe Importit" për muajt janar dhe shkurt.. Në këto punime, ne kemi vlerësuar të dhënat e tregtisë së Republikës së Kosovës për janar dhe shkurt sipas viteve, përqindjeve dhe partnerëve tregtarë.

VENDİMET E QEVERİSË PËR COVID-19″

Në këtë punim  ne vlerësuam vendimet e Qeverisë së Republikës së Kosovës, Ministrisë së Ekonomisë dhe Ministrisë së Financave dhe Transferit, bashkë me Pakon e Emergjencente të Qeverisë.

KOSOVA PAZARINI DEĞİŞTİREN KARAR: %100 VERGİ – VENDIMI QË NDRYSHOI TREGUN E KOSOVËS: TAKSA 100%

KOSOVA PAZARINI DEĞİŞTİREN KARAR: %100 VERGİ - Odamızın bu çalışmamızda bir yıldan fazla bir süredir Kosova gündeminde bulunan %100 Vergi'yi, süreci ve ticaretteki etkileriyle birlikte değerlendirdik. VENDIMI QË NDRYSHOI TREGUN E KOSOVËS: TAKSA 100% Në këtë punimin e Odës tonë ne kemi vlerësuar taksën 100% së bashku me procesin dhe efektet e saj në tregti, e cila ka qenë në agjendën e…