Dış Ticaret İstatistikleri (Şubat 2021) / Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Shkurt 2021)

Dış Ticaret İstatistikleri (Şubat 2021) / Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Shkurt 2021)

Odamızın,  “Dış Ticaret İstatistikleri (Şubat 2021)”  adlı  yeni çalışmamızda , Kosova Cumhuriyeti’nin Şubat ayına ilişkin ticaret verilerini yıllara, başlıca ürün gruplarına ve ticaret partnerlerine göre değerlendirdik.

Në punimin e ri të Odës sonë të titulluar “Statistikat e Tregtisë së Jashtme Shkurt 2021”ne kemi vlerësuar të dhënat e tregtisë së Republikës së Kosovës për muajin shkurt sipas viteve, grupeve kryesore të produkteve dhe partnerëve tregtarë.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>