FİNANS GÖSTERGELERİ – TREGUESİT FİNANCİARË

FİNANS GÖSTERGELERİ – TREGUESİT FİNANCİARË

“Finansal Göstergeler”  adındaki  çalışmamızda, Kosova’nın Temmuz itibariyle mevduat, kredi, tahvil verileri ile finans kuruluşlarının mülkiyet yapısını değerlendirdik.

Në punimin të ri Odës tonë me emër “Treguesit Financiarë” ne kemi vlerësuar të dhënat e depozitave, kredive, obligacioneve qeveritar  që nga korrriku së bashku me strukturën e pronësis të ndërmarrjeve financiare në Kosovë.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>