İhracat – İthalat İstatistikleri (TEMMUZ 2020) / Statistikat e Eksportit dhe Importit (KORRIK 2020)

İhracat – İthalat İstatistikleri (TEMMUZ 2020) / Statistikat e Eksportit dhe Importit (KORRIK 2020)

Odamızın, “İhracat – İthalat İstatistikleri-Temmuz 2020” adındaki yeni çalışmamızda, Kosova Cumhuriyeti’nin Temmuz ayına ilişkin ticaret verilerini yıllara, yüzdelik oranlarına ve ticaret partnerlerine göre değerlendirdik.

Në punimin të ri Odës tonë me emër “Statistikat e Eksportit dhe Importit-Korrik 2020” , ne kemi vlerësuar të dhënat e tregtisë së Republikës së Kosovës për muajin korrik sipas viteve, përqindjeve dhe partnerëve tregtarë.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>