İhracat – İthalat İstatistikleri (AĞUSTOS 2020) / Statistikat e Eksportit dhe Importit (GUSHT 2020)

İhracat – İthalat İstatistikleri (AĞUSTOS 2020) / Statistikat e Eksportit dhe Importit (GUSHT 2020)

Odamızın,  “İhracat – İthalat İstatistikleri- Ağustos 2020”  adındaki  yeni çalışmamızda, Kosova Cumhuriyeti’nin Ağustos ayına ilişkin ticaret verilerini yıllara, yüzdelik oranlarına ve ticaret partnerlerine göre değerlendirdik.

Në punimin të ri Odës tonë me emër “Statistikat e Eksportit dhe Importit- Gusht 2020.” ne kemi vlerësuar të dhënat e tregtisë së Republikës së Kosovës për muajin gusht sipas viteve, përqindjeve dhe partnerëve tregtarë.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>