İhracat – İthalat İstatistikleri (Eylül 2020) / Statistikat e Eksportit dhe Importit (Shtator 2020)

Odamızın,  “İhracat – İthalat İstatistikleri- Eylül 2020”  adındaki  yeni çalışmasını sizlerle paylaşmak isteriz. Bu çalışmamızda, Kosova Cumhuriyeti’nin Eylül ayına ilişkin ticaret verilerini yıllara, yüzdelik oranlarına ve ticaret partnerlerine göre değerlendirdik.

Ju prezantojmë punimin e  ri të Odës sonë të titulluar Statistikat e Eksportit dhe Importit- Shtator 2020.”Në këtë punim, kemi vlerësuar të dhënat e tregtisë së Republikës së Kosovës për muajin shtator sipas viteve, përqindjeve dhe partnerëve tregtarë.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>