İhracat – İthalat İstatistikleri (Ocak – Şubat 2020) / Statistikat e Eksportit dhe Importit (Janar – Shkurt 2020)

“İhracat – İthalat İstatistikleri”  adındaki iki yeni çalışmalarımızda, Kosova Cumhuriyeti’nin Ocak ve Şubat aylarına ilişkin ticaret verilerini yıllara, yüzdelik oranlarına ve ticaret partnerlerine göre değerlendirdik.

Në punimin “Statistikat e Eksportit dhe Importit” për muajt janar dhe shkurt.Në këto punime, ne kemi vlerësuar të dhënat e tregtisë së Republikës së Kosovës për janar dhe shkurt sipas viteve, përqindjeve dhe partnerëve tregtarë.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>