İş Gücü İstatistikleri – 2020 Ç1 / Statistikat e Fuqisë Punëtore – TM1 2020

İş Gücü İstatistikleri – 2020 Ç1 / Statistikat e Fuqisë Punëtore – TM1 2020

Odamızın, “İş Gücü İstatistikleri – 2020 Ç1” adındaki yeni çalışmamızda, 2020 yılının birinci çeyreğine ilişkin çalışma çağındaki nüfusun iş gücüne katılımı, istihdam ve işsizlik verilerini değerlendirdik.

Në punimin të ri Odës tonë me emër “Statistikat e Fuqisë Punëtore  TM1 2020” ne vlerësuam të dhënat për pjesëmarrjen e fuqisë punëtore, të punësimit si dhe të papunësisë për popullsinë në moshë pune për tremujorin e parë të vitit 2020.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>