“İşletme İstatistikleri Ç3 2020 -Statistikat Ndërmarrjeve TM3 2020”

“İşletme İstatistikleri Ç3 2020 -Statistikat Ndërmarrjeve TM3 2020”

“İşletme İstatistikleri Ç3 2020” adındaki  yeni çalışmamızda, 2020 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin işletme verilerini  değerlendirdik.

Në punimin të ri Odës tonë me emër “Statistikat Ndërmarrjeve TM3 2020”, ne kemi vlerësuar të dhënat e ndërmarrjeve për periudhën të trerë të vitit 2020. 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>