KOSOVA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET – TREGTIA MES KOSOVËS DHE TURQISË

KOSOVA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET

TREGTIA MES KOSOVËS DHE TURQISË

Odamızın, “Kosova ile Türkiye Arasındaki Ticaret”  adlı yeni  çalışmamızda, Kosova’nın Türkiye ile yıllar içerisinde gerçekleşen ticaretini ve 2019 ile 2020 yılları arasında en çok ihraç edilen ve ithal edilen ürünleri derledik.

Në punimin të ri Odës tonë me emër “Tregtia mes Kosovës dhe Turqisë”, ne kemi vlerësuar tregtinë e Kosovës me Turqinë që u zhvillua gjatë viteve si dhe produktet më të eksportuara dhe më të importuara për vitet 2019 dhe 2020.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>