Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO)


Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO), Kosova’nın bağımsızlık ilanıyla paralel olarak kuruluş çalışmalarına başlamış ve Temmuz – 2008’de, hem Türk hem de Kosovalı işadamlarının ortak bir inisiyatifi, T.C. Priştine Büyükelçiliğinin de desteği ile kurulmuştur.
Bugün 4 kategoride 60’ın üzerinde üyesi bulunmaktadır. Üyelikler Türkiye’den gelip Kosova’da yatırım yapan ve Kosovalı olup Türkiye ile iş yapan veya bu yönde eğilim gösteren orta ve büyük ölçekli şirketlerden oluşmaktadır.
KTTO, üyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı artırmak ve hem kamu hem de özel sektör kurumları nezdinde etkin olmak; Kosova ile Türkiye arasında ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak; üyelerinin ortak çıkarlarının savunucusu olmak ve olası sorunların çözümü konusunda girişimlerde bulunmak; yeni iş ilişkilerinin kurulması ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesini teşvik etmek; özetle Kosova ile Türkiye arasında ekonomik ilişkilerde bir köprü görevi görme misyonunu yürütmektedir.
KTTO’nun yaptığı faaliyetler ve verdiği hizmetler arasında şu başlıklar öne çıkmaktadır: Fuar veya iş ziyaretleri kapsamında karşılıklı iş heyetlerinin organizasyonu ve koordinasyonu; seminer, konferans ve benzeri organizasyonların düzenlenmesi ve düzenlenmesine katkı sağlanması; ekonomik gelişmelerin takibi ve başta üyelerle olmak üzere ilgili kamu ve özel sektör kurumlarıyla paylaşımı; firma listelerinin oluşumu, Kosova ekonomisi, ticareti ve yatırım imkanları hakkında temel verilerin derlenmesi, sektörel çalışmaların yürütülmesi, Pazar araştırmalarının yapılması, Kosova mevzuatının oluşum sürecinin takibi ve diğer…
Bu alanlarda faaliyet gösteren KTTO, üyeleri için bir buluşma platformu, kamu ve özel sektör için ise bir referans ve temas noktası olarak hizmet vermektedir.