On Aylık Doğrudan Yabancı Yatırım (01-10 2020) – Investimet e Huaja Direkte Për Dhjetëmujorin (01-10 2020)

On Aylık Doğrudan Yabancı Yatırım (01-10 2020) –

Investimet e Huaja Direkte Për Dhjetëmujorin (01-10 2020)

“On Aylık Doğrudan Yabancı Yatırım – (01-10 2020)”  adındaki  yeni çalışmamızda, Kosova’nın Ocak -Ekim 2020 dönemine ilişkin doğrudan yabancı yatırımları yapısına, sektörlere ve ülkelere göre değerlendirdik.

Në punimin të ri Odës tonë me emër “Investimet e Huaja Dİrekte Për Dhjetëmujorin – (01-10 2020), ne kemi vlersuar investimet e huaja direkte në Kosovë sipas strukturës të investimeve, sektorëve dhe shtetëve për periudhën janar-tetor 2020.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>